Φέτος και στη Θεσσαλονίκη, 6,7,8 Μαίου 2019

6 – 8 Μαίου 2019, Θεσσαλονίκη